คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

โนเบิลไทม์

โนเบิลไทม์ถุงใหญ่
บาร์โค๊ด: 8850305330218
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 34.5x47.5x13
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 3.240
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม): 6.920

โนเบิลไทม์ถุงเล็ก
บาร์โค๊ด: 8850305330201
บรรจุ/หีบ: 36x4
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 32x32x25
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 4.320
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม): 5.560