คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

โนเบิลไทม์หีบสมบัติรูปหัวใจ 112 G.

บาร์โค๊ด: 8850305320318
บรรจุ/หีบ: 1x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23.5x24.5x15.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.440
น้ำหนักรวม (กม.): 2.860