คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

ช๊อกคอยน์หีบสมบัติเหรียญทอง 112 G.

บาร์โค๊ด: 8850305320332
บรรจุ/หีบ: 1x12
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 23.5x24.5x15.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.344
น้ำหนักรวม (กม.): 2.764