คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้)

ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 100 เม็ด
บาร์โค๊ด: 8850305310425
บรรจุ/หีบ: 1x36
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 43x55x20.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 10.800
น้ำหนักรวม (กม.): 12.800

ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 40 เม็ด
บาร์โค๊ด: 8850305310333
บรรจุ/หีบ: 1x72
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 27x54.5x30.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 8.640
น้ำหนักรวม (กม.): 10.160

ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 14 เม็ด
บาร์โค๊ด: 8850305310798
บรรจุ/หีบ: 12x16
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 33x48x30.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 8.064
น้ำหนักรวม (กม.): 9.200

ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 8 เม็ด
บาร์โค๊ด: 
8850305310418
บรรจุ/หีบ: 12x24
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 34x57x32
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 6.912
น้ำหนักรวม (กม.): 9.448